Eyebrow Queen Giveaway!

Submitted by Athina

Eyebrow Queen Giveaway!
Αγαπημένες μου φίλες, ετοιμάσαμε έναν super καλοκαιρινό διαγωνισμόγια να αναδείξετε τα φρύδια σας και να γίνετε Eyebrow Queens!

3 από εσάς θα κερδίσουν:
1. Microblading
2. Henna brow
3. Brow Shaping (tweezing & trimming)

 

Για να λάβετε μέρος:
1. Κάντε follow το @kalogiannidou_katerina
2. Κάνε like στην ανάρτηση του διαγωνισμού
3. Κάνε tag τουλάχιστον 3 φίλες σας σε σχόλιο


◾Κάθε σχόλιο είναι μια συμμετοχή, όποτε κάντε όσες περισσότερες μπορείτε για να αυξήσετε τις πιθανότητες σας να κερδίσετε τον διαγωνισμό!!
◾Η κλήρωση θα γίνει μέσω εφαρμογής στις 10/7 και θα ανακοινωθεί κάτω από
το post του διαγωνισμού.

 Μάθετε περισσότερα στο www.katerinakalogiannidou.gr

❤ Καλή επιτυχία!! ❤

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ

 1. 1.Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ MAKE UP ART» και έδρα την Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 72) προκηρύσσει κλήρωση μέσω της ιστοσελίδας της 'Katerina Kalogiannidou Make-up art' η οποία θα διενεργηθεί δια της σελίδας της στο Instagram

  https://www.instagram.com/kalogiannidou_katerina/?hl=el

 2. 2.Δικαίωμα Συμμετοχής στην Κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα κι έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που νικητής ανακηρυχθεί ανήλικο πρόσωπο, οι σχετικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στους παρόντες όρους κατά περίπτωση θα εφαρμόζονται αναφορικά με ή από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους τυχόν επιτρόπους των προσώπων αυτών.
 3. 3.Διάρκεια της Κλήρωσης. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Κλήρωσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 27/6/2020 έως και την 10/7/2020.
 4. 4.Τρόπος Συμμετοχής στην Κλήρωση. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Κλήρωση θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχουν δημοσιευθεί στην σχετική ανάρτηση στη σελίδα 'Katerina Kalogiannidou' στο Instagram.
 5. 5.Δώρο. Ένας (3) τυχερoί νικητές θα κερδίσουν μια (1) από τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες περιποίησης φρυδιών.
 1. 6.Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Κλήρωσης. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 10/7/2020. . Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην σελίδα 'Katerina Kalogiannidou' στο InstagramΣτην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην Κλήρωση για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 ανωτέρω, (β) έχει υποβληθεί η υποψηφιότητά του εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη της Κλήρωσης μέχρι τη Λήξη της.

Από τη σχετική κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) επιλαχών.

 1. 7.Ενημέρωση για την κατακύρωση του Δώρου. Ο νικητής  της Κλήρωσης θα ανακοινωθεί στην σελίδα  'Katerina Kalogiannidou' στο Instagram, ο νικητής  θα ενημερωθεί από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα μέσω του Instagram .

Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές της Κλήρωσης εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτούς σχετικού μηνύματος μέσω του Facebook ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ.

 1. 8.Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 1. 9.Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής της Κλήρωσης έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο www.katerinakalogiannidou.gr.
 1. 10.Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ' εντολήν και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από εσάς τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 4 ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών της Κλήρωσης, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση του Δώρου. 

  Εννοείται ότι μετά την απόδοση του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ του νικητή της Κλήρωσης θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

  Τα προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ' εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών της Κλήρωσης και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

 1. 11.Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της Κλήρωσης ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Κλήρωσης και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 1. 12.Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
 2. 13.Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
 3. 14.Το Facebook απαλλάσσεται από την ευθύνη του διαγωνισμού.
 4. 15.Ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments